Jászapáti Óvoda
Óvodák Bemutatkozás Aktualitások Dokumentumok Alapítvány

Hírek

Óvónői álláshely pályázati lehetőség

2023-05-22
ÁLLÁSPÁLYÁZAT
ÖNÁLLÓ ÓVODAI INTÉZMÉNY JÁSZAPÁTI
Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Óvodapedagógus
Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése, iskolára való allkalmassá tétele.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozott, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Jászapáti
Álláshirdető szervezet bemutatása:  Önálló Óvodai Intézmény három tagóvodával , 12 csoportal működik . Nagy Jenőné : Óvodai Nevelés a művészetek eszközeivel c. alternatív program adaptálása alapján történik a pedagógiai munka végzése. Intézményünk épületei tornaszobával és fejlesztőszobával rendelkeznek. A csoportszobák , a játszóudvar jól felszerelt. Az adminisztrációs munkához szükséges informatikai eszközök biztosítottak.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, Óvodapedagógus
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  0
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.08.21. 00:00
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.08.22. 10:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Jászapáti Város Honlapja, Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti honlapja
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.08.23.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.05.22.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Beiratkozás

2023-03-28
K Ö Z L E M É N Y
 
A Jászapáti Önálló Óvodai Intézménybe történő beiratkozásról a 2023/2024-es nevelési évre vonatkozóan
 
 
Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy az óvodáskorú gyermekek beiratkozására
 
2023. május 2-án (kedden) 8-15 óráig, valamint
2023. május 3-án (szerdán) 8-15 óráig
 
lesz lehetőségük a Csiga-biga Óvoda (Fő tér 2.), a Szivárvány Óvoda (Vasút út 1.), valamint a Margaréta Óvoda (József A. u. 7.) épületében.
 
Információkérés a 06-57/441-044 telefonszámon lehetséges.
 
A beiratkozást megelőzően, 2023. április 28-án (pénteken) mindhárom tagóvoda Nyílt napot tart, melynek során a látogatók bepillantást nyerhetnek az óvodák napirendjébe, szokásrendszerébe.
 
Az óvodák az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című óvodai nevelési programmal dolgoznak.
 
Óvodáink azon gyermekek beiratkozását várják, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket.
 
Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy gyermekük beíratásához hozzák magukkal:
 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyáját),
- a gyermek TAJ-kártyáját,
- a szülő személyazonosító igazolványát, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártyáját).
 
Tájékoztatom Önöket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37.§-a értelmében a szülő - a gyermeke óvodai felvételéről szóló döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül – a gyermek érdekében érdeksérelemre hivatkozással írásbeli kérelemben eljárást indíthat a fenntartónál.
 
Jászapáti, 2023. március 17.
 
                                                                                              Biróné dr. Boros Anikó
                                                                                                            jegyző
 

Étlap

2023-02-20

Nevelés nélküli munkanap

2023-02-20

Kedves Szülők!         
 
 
 
Intézményünk 2023.04.13-án és 2023.04.14-én nevelés nélküli munkanapot tart az óvodapedagógusok továbbképzése miatt.
Ezeken a napokon csak a dolgozó szülők gyermekeit tudják fogadni az óvodák.
További információt a csoportot vezető óvó nénik adnak.

        Megértésüket köszönöm!
                                                                                                           Pallagi Imréné
                                                 Intézményvezető
 

Nyári Takarítási szünetek

2023-02-03
KEDVES  SZÜLŐK!                                           
Intézményünk 2023-as évi nyári takarítási szünetei a következőképpen alakulnak.

Csiga-biga Óvoda (Fő tér.2.)                    2023. július 03. – 2023.július 21-ig (3 hét)

Margaréta  Óvoda (József A.u.7)            2023. július 17. – 2023. augusztus 11-ig (4 hét)

Szivárvány  Óvoda (Vasút u.1.)               2023 július 31. – 2023. augusztus 25-ig (4 hét)
 
2023. augusztus 28-tól (hétfő) mindhárom tagóvoda nyitva van.
2023. augusztus 25-n (péntek) Évnyitó értekezlet miatt az óvoda zárva tart.

Óvodapedagógus állás

2022-06-28
Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet


Óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2022.09.01-2023.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5130 Jászapáti, Fő tér 2.
A munkakörbe tartozó,lényeges feladatok:
3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése, iskolára való alkalmassá tétele
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) Nkt.65.§(1)-(2) érvényben lévő rendelkezései. az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
         Főiskola,
         Érvényes erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét, és azt, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         Oklevél másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány , önéletrajz. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot 151/2022 valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pallagi Imréné nyújt, a 0630/9646673 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti címére történő megküldésével (5130 Jászapáti, Fő tér 2 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 151/2022 , valamint a munkakör megnevezését: „Óvodapedagógus”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 1.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti honlapja - 2022. június 28.
         Jászapáti Város Honlapja - 2022. június 28.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a jaszapatiovoda.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. június 28.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
 
 

Beiratkozás

2022-03-31
Jászapáti Önálló Óvodai Intézménybe történő beiratkozásról a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozóan
K Ö Z L E M É N Y
 
A Jászapáti Önálló Óvodai Intézménybe történő beiratkozásról a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozóan
 tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy az óvodáskorú gyermekek beiratkozására
2022. május 2-án (hétfőn) 8-15 óráig
és
2022. május 3-án (kedden) 8-15 óráig
lesz lehetőségük a Csiga-biga Óvoda (Fő tér 2.), a Szivárvány Óvoda (Vasút út 1.), valamint a Margaréta Óvoda (József A. u. 7.) épületében.
2022. szeptember 1-től az a gyermek óvodaköteles, aki 2022.augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét. A szülő- tárgyév április15. napjáig kérheti az év augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betöltő gyermeke felmentését az óvodai foglalkozások látogatása alól. A kérelmet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászapáti Járási Hivatala felé nyújthatja be a szülő.
Az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2022/23. nevelési évre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor. Az elektronikus úton történő beiratkozáshoz szükséges Szándéknyilatkozat nyomtatvány az óvoda honlapjáról tölthető le (www.jaszapatiovoda.hu). Kérjük, a szándéknyilatkozaton jelölje meg, hogy gyermekét melyik óvodába szeretné íratni.
Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy gyermekük beíratásához hozzák magukkal:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyáját),
- a gyermek TAJ-kártyáját,
- a szülő személyazonosító igazolványát, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártyáját).

Információkérés: a 06-57/441-044 és a 06-30/964-66-73 telefonszámon lehetséges.
e-mail: onalloovoda@gmail.com
Tájékoztatom Önöket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37.§ (2)-(3) bekezdése értelmében a szülő - a gyermeke óvodai felvételéről szóló döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül – a gyermek érdekében érdeksérelemre hivatkozással írásbeli kérelemben eljárást indíthat a fenntartónál.

Szándéknyilatkozat beíratkozáshoz

2022-03-30
  
SZÁNDÉKNYILATKOZAT
a Jászapáti Önálló Óvodai Intézménybe gyermekeiket beíratni szándékozó szülőknek.
Kérjük, a szándéknyilatkozatot kitöltve, aláírva küldjék vissza az óvoda e-mail címére: onalloovoda@gmail.com
A gyermek neve:…………………………………………………………………………………….
Születési hely, idő: ………………………………………………………………………………….
Lakóhelyének címe: …………………………………………………………………………………
Tartózkodási helyének címe:…………………………………………………………………………
Állampolgársága: ……………………………..
TAJ száma: ……………………………………
Gyermek lakcímkártyájának száma: ………………………………………………….……….……..
Édesanyja neve: ……………………………………………………………………………………..
Telefonszáma:………………………………………………………………………………...……...
E-mail címe ( ha van):……………………………………………………………………………….
Édesapja neve: ………………………………………………………………………………………
Telefonszáma:………………………………………………………………………………………..
Gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-e?...................................................
Járt-e bölcsödébe?................................................................................................................................
Ha járt bölcsődébe, mi volt a jele?.........................................................................................................
Szakértői véleménnyel rendelkezik-e?.................................................................................................
Melyik óvodába szeretné gyermekét íratni? (aláhúzással jelölje)
              Csiga-biga Óvoda                Margaréta Óvoda                         Szivárvány Óvoda
                         
                                                                                               ………………………………..
                                                                                                                 szülő aláírása

2022 Nyári takarítási szünetek

2022-01-17
KEDVES  SZÜLŐK!                                           
Intézményünk 2022-es évi nyári takarítási szünetei a következőképpen alakulnak.
Margaréta  Óvoda (József A.u.7)     2022. július 04. – július 29-ig (4 hét)
Szivárvány  Óvoda (Vasút u.1.) 2022. július 18. – augusztus 12-ig (4 hét)
Csiga-biga Óvoda (Fő tér.2.) 2022. augusztus 01. – augusztus 19-ig (3 hét)
 
2022. augusztus 22-től (hétfő) mindhárom tagóvoda nyitva van.
2022. augusztus 26-án (péntek) Évnyitó értekezlet miatt az óvoda zárva tart.

© Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény - 2022
Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény


Készítette: