Jászapáti Óvoda
Óvodák Bemutatkozás Aktualitások Dokumentumok Alapítvány

Hírek

Étlap

2022-05-16

Beiratkozás

2022-03-31
Jászapáti Önálló Óvodai Intézménybe történő beiratkozásról a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozóan
K Ö Z L E M É N Y
 
A Jászapáti Önálló Óvodai Intézménybe történő beiratkozásról a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozóan
 tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy az óvodáskorú gyermekek beiratkozására
2022. május 2-án (hétfőn) 8-15 óráig
és
2022. május 3-án (kedden) 8-15 óráig
lesz lehetőségük a Csiga-biga Óvoda (Fő tér 2.), a Szivárvány Óvoda (Vasút út 1.), valamint a Margaréta Óvoda (József A. u. 7.) épületében.
2022. szeptember 1-től az a gyermek óvodaköteles, aki 2022.augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét. A szülő- tárgyév április15. napjáig kérheti az év augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betöltő gyermeke felmentését az óvodai foglalkozások látogatása alól. A kérelmet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászapáti Járási Hivatala felé nyújthatja be a szülő.
Az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2022/23. nevelési évre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor. Az elektronikus úton történő beiratkozáshoz szükséges Szándéknyilatkozat nyomtatvány az óvoda honlapjáról tölthető le (www.jaszapatiovoda.hu). Kérjük, a szándéknyilatkozaton jelölje meg, hogy gyermekét melyik óvodába szeretné íratni.
Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy gyermekük beíratásához hozzák magukkal:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyáját),
- a gyermek TAJ-kártyáját,
- a szülő személyazonosító igazolványát, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártyáját).

Információkérés: a 06-57/441-044 és a 06-30/964-66-73 telefonszámon lehetséges.
e-mail: onalloovoda@gmail.com
Tájékoztatom Önöket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37.§ (2)-(3) bekezdése értelmében a szülő - a gyermeke óvodai felvételéről szóló döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül – a gyermek érdekében érdeksérelemre hivatkozással írásbeli kérelemben eljárást indíthat a fenntartónál.

Szándéknyilatkozat beíratkozáshoz

2022-03-30
  
SZÁNDÉKNYILATKOZAT
a Jászapáti Önálló Óvodai Intézménybe gyermekeiket beíratni szándékozó szülőknek.
Kérjük, a szándéknyilatkozatot kitöltve, aláírva küldjék vissza az óvoda e-mail címére: onalloovoda@gmail.com
A gyermek neve:…………………………………………………………………………………….
Születési hely, idő: ………………………………………………………………………………….
Lakóhelyének címe: …………………………………………………………………………………
Tartózkodási helyének címe:…………………………………………………………………………
Állampolgársága: ……………………………..
TAJ száma: ……………………………………
Gyermek lakcímkártyájának száma: ………………………………………………….……….……..
Édesanyja neve: ……………………………………………………………………………………..
Telefonszáma:………………………………………………………………………………...……...
E-mail címe ( ha van):……………………………………………………………………………….
Édesapja neve: ………………………………………………………………………………………
Telefonszáma:………………………………………………………………………………………..
Gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-e?...................................................
Járt-e bölcsödébe?................................................................................................................................
Ha járt bölcsődébe, mi volt a jele?.........................................................................................................
Szakértői véleménnyel rendelkezik-e?.................................................................................................
Melyik óvodába szeretné gyermekét íratni? (aláhúzással jelölje)
              Csiga-biga Óvoda                Margaréta Óvoda                         Szivárvány Óvoda
                         
                                                                                               ………………………………..
                                                                                                                 szülő aláírása

2022 Nyári takarítási szünetek

2022-01-17
KEDVES  SZÜLŐK!                                           
Intézményünk 2022-es évi nyári takarítási szünetei a következőképpen alakulnak.
Margaréta  Óvoda (József A.u.7)     2022. július 04. – július 29-ig (4 hét)
Szivárvány  Óvoda (Vasút u.1.) 2022. július 18. – augusztus 12-ig (4 hét)
Csiga-biga Óvoda (Fő tér.2.) 2022. augusztus 01. – augusztus 19-ig (3 hét)
 
2022. augusztus 22-től (hétfő) mindhárom tagóvoda nyitva van.
2022. augusztus 26-án (péntek) Évnyitó értekezlet miatt az óvoda zárva tart.

© Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény - 2022
Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény


Készítette: