Jászapáti Óvoda
Óvodák Bemutatkozás Aktualitások Dokumentumok Alapítvány

Alapítvány

„Három Kívánság” Alapítvány
 
Az óvoda alapítványát az óvoda dolgozói hozták létre 1998-ban.
Az alapítvány neve:  „Három Kívánság”
Székhelye: 5130. Jászapáti Fő tér.2.
Adószáma:  18831449-1-16

Céljai:
- az óvoda tárgyi és tartalmi fejlesztése
- szemléltető eszközök, gépek, játékok beszerzése
- bútorok, különböző berendezési tárgyak felújítása, pótlása
- környezet megismertetése a gyermekekkel, kirándulások támogatása
- óvodai dolgozók tanfolyamokon való részvételének támogatása
- gyermekeknek szervezett óvodai rendezvények támogatása
 
Az Alapítvány jogi személyiségű közhasznú szervezet.
Az Alapítvány nyílt, ahhoz bárki, magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet csatlakozhat, ha egyetért az Alapítvány céljaival és azt anyagi vagy bármilyen más eszközzel támogatni kívánja.
A csatlakozás elfogadásához a kezelő szerv jóváhagyása szükséges.
Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat. Az Alapítvány pártoktól független és azoktól támogatást nem fogad el, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, továbbá országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi önkormányzati választásokon jelöltet nem állít, és nem támogat.
Az Alapítvány működése nyilvános, munkájának és tevékenységének megítélése során épít a szakmai véleményekre, a támogatók kezdeményezéseire, javaslataira.

 
Bevételei:
- magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek befizetései
- az adók 1%-ából származó bevételek
-
közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel
-
vállalkozási tevékenységből származó bevétel
-
egyéb, jogszabály által lehetővé tett bevétel.

Az Alapítvány testülete: az alapítványi tagok összessége.
A Kuratórium tagjai:
Elnők:  Schmidtné Hiczfel Erzsébet
Tagok:  Kálmán Katalin,  Pádárné Otta Mária
© Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény - 2022
Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény


Készítette: